Apel z okazji Dnia Niepodległości w Szkole w Potulicach - sprawozdanie
18.11.2017 Marek Frąckowiak 889
grafika
Powiązane galerie:

Apel z okazji Dnia Niepodległości w Szkole w Potulicach - sprawozdanie

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic wzięli udział w piątek w uroczystości z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klasy VI pod opieką wychowawczyni Jolanty Gaca. Klasa odświętnie ubrana wyróżniała się emblematami, przypiętymi biało- czerwonymi kokardkami, podkreślając tym samym zrozumienie znaczenia symbolu flagi.

Motywy patriotyczne przybliżyła uczniom zainscenizowana lekcja historii, podczas której przywołano trzy rozbiory Polski, Konstytucję Trzeciego Maja i walki powstańcze, w tym także Legiony Polskie we Włoszech. Jedna z uczennic, Weronika Piotrowska, wcieliła się w rolę nauczycielki historii i mądrze prowadziła uczniów po drogach utraty i późniejszego odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. po 123 latach. Wyraźnie ukazała im też, w jaki sposób na arenie międzynarodowej powstały warunki, by Polska mogła odzyskać swą suwerenność. A była to klęska mocarstw ościennych podczas I wojny światowej i wsparcie sprawy polskiej na Zachodzie we wpływowych kręgach polityków. Uczniowie wspominali przy tym wielkich Polaków takich jak Marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, a także twórcę hymnu polskiego Józefa Wybickiego, który napisał go we Włoszech w 1797 r. Ta dialogowana lekcja historii przeplatana była piosenkami patriotycznymi, jak „Legiony…”, „Piechota…” czy „Przybyli ułani pod okienko”, które to pieśni śpiewała cała szkoła. 

Pod koniec omawiania tematu pojawił się motyw odniesienia treści patriotycznych do współczesności i ich aktualności dla dzieci oraz młodego pokolenia, co dziś jest ważne, by zachować się „jak trzeba”.

Aby uwypuklić dzisiejszy kontrast między tradycyjnym patriotyzmem a rozpowszechnioną kulturą prymatu zysku i warunków ekonomicznych, odegrano dwie krótkie scenki polegające na dialogu i wspomnieniu. Dialog ukazał, jak wszechobecny język angielski deprecjonuje znaczenie ojczyzny dla młodych, znających świetnie języki obce, dające im poczucie bycia obywatelami świata, obytymi z podróżami zagranicznymi. Możnaby odnieść wrażenie, że ojczyzna jest tam, gdzie się skutecznie porozumiem i będę mieć świetne warunki życia, a patriotyzm zdaje się być za trudny i za nudny. W drugiej współczesnej refleksji usłyszeliśmy, że do szczęścia nie wystarczy jednak tylko bogaty dom i spełnienie materialnych marzeń, ale że nie da się zapomnieć o korzeniach, z których wyrastamy. A te są często nieuchwytne , lecz dotkliwie odczuwalne za granicą, gdy się od nich oddalamy. Tę część lekcji uświetnił śpiew uczennicy Ani Trzcińskiej piosenki „Kwiaty polskie”, w którym zarówno treść jak i melodia nastrajają nostalgicznie, wyrażając chęć powrotu do domu rodzinnego, gdzie zawsze jest najpiękniej.

W podsumowaniu lekcji Weronika jako nauczycielka wyrecytowała pięknie tekst piosenki Marka Grechuty „Ojczyzna”, dobitnie podkreślając nasze najcenniejsze zabytki kultury słowa i sztuki, muzyki. One to składają się na Ojczyznę, czym różni się ona od innych, a przez to stanowi niepodważalny element tożsamości każdego z nas. W tekście tym Grechuta podkreśla wyraźnie, że Ojczyzna jest nie tylko dana, ale i zadana każdemu z nas.

Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali hymn Polski i tak ubogaceni rozeszli się do klas. Piosenki przygotował Marek Frąckowiak

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane