Portal
Biblioteka
10.05.2019 Marek Frąckowiak
grafika

Pozdrawiamy wszystkich czytelników i zapraszamy do naszej biblioteki

 

 "Książka otwiera bramy wielkiego i ciekawego świata,

staje się powiernikiem i serdecznym doradcą.
To właśnie ona mówi o tym jak najpiękniej,
jak najmądrzej i jak najodważniej przejść przez życie."

 

                       REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

                    IM. ,,DZIECI POTULIC” W POTULICACH

 

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

     

  1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
  3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
  5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
  6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
  7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
  8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
  9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

     10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

     11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu - w czytelni.

     12. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

     13. Wypożyczenie książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

     14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przed nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

     15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

     16. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2018/2019

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

8.45-9.50 

 

10.45-11.35

 

11.35-11.55

 

12.40-13.40

 

8.55- 9.40

 

9.50-10.35

 

10.35 -11.35

 

12.40-12.50

 

8.45-8.55

 

9.40-10.35

 

      11.35 -11.55

 

12.40-12.50

 

12.50-13.45

 

9.40-9.50

 

12.40  -13.40

 

8.00-10.50

 

10.50-11.55

 

12.20-13.05

 

 

    

poniedziałek

 

wtorek

środa

czwartek

piątek

10.15- 13.40

8.50 - 9.50

10.40 -12.40

9.50 – 10.50

11.35-11.55

13.40- 14.45

 

7.50-9.50

10.35 – 11.55

12.40 -13.35

7.50-9.15

9.40 -9.50

11.35-11.55

 

Wyślij link mailem

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT